ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Ръководители - Росица Атанасова, Светла Тодорова Школата по баскетбол към ОДК съществува от 2012 година и е наследник на направление Баскетбол към Ученическа спортна школа, създадено през 1993 г. Школата е изградена от 8 постоянни учебно-тренировъчни групи, в които тренират над 140 ученици от ІІІ до VІІІ клас , разпределени според възраст и пол - 4 гр...

Преглед ⇒

Ръководители - Руси Иванов, Веселин Стойчев Школата по футбол за деца и ученици, момчета, е сформирана през 2007г. към УСШ, гр.Силистра, като от м.септември 2012г. преминава в структурата на ОДК. Под мотото "Здрав дух в здраво тяло" през годините в учебните групи на школата тренират и се обучават много силистренски ученици, преминаващи постепенно към спо...

Преглед ⇒

Треньор ИЛИЯ НЕДКОВ Леката атлетика е царицата на спорта. Тя е в основата на всеки един спорт и развива основни качества, необходими за спорта - бързина, ловкост, издръжливост, сила, гъвкавост. Освен физическите качества, леката атлетика развива и качества, формиращи личностното развитие - упоритост, трудолюбие, постоянство, отговорност, организираност, с...

Преглед ⇒

Ръководител Ясен Неделчев Школата по плуване при ОДК - Силистра е продължител на традициите и историята на клуба по плуване, създаден към Ученическа спортна школа, гр.Силистра. Плуването е един от най- старите и популярни спортове в света ,а за Силистра като град намиращ се на брега на р.Дунав, се е утвърдил като предпочитан спорт, с традиции. Групите по...

Преглед ⇒

Ръководител : Галя Стоянова Кинезитерапия означава лечение чрез движение, в ОДК се предлагат занимания в учебни групи чрез програма от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания. В медицинскaта рехабилитация понятието Кинезитерапия доскоро бе известно като Лечебна физкултура или ЛФК. Може да проследим началото на Кинезитерапията във филосо...

Преглед ⇒