ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Ръководител Славянка Стоянова Литературният клуб и Школата по български език са полезни форми на занимания с ученици, желаещи да обогатят знанията си по български език и литература. Заниманията допълват учебното съдържание от V до ХІІ клас. Изградена е специална група за подготовка на седмокласници при кандидатстване в езикови и професионални гимназии сл...

Преглед ⇒

Балетна школа "Аксел" е създадена през 1995 година към Центъра за работа с деца - извънучилищно педагогическо учреждение в гр. Силистра. От 2012/2013 уч. година Балетната школа преминава в структурата на Обединен детски комплекс / ОДК, гр. Силистра. Ръководител на школа «Аксел» е Адриана Мумджиева, педагог, възпитаничка на школата и на Центъра за работа...

Преглед ⇒

Ръководител Живка Ковачева Клубът по изобразително изкуство и приложна етнография е създаден през 1994г. към Центъра за работа с деца /ЦРД и продължава дейността си в настоящия ОДК като Школа по изобразително и приложно изкуство. В школата с преподавател Живка Ковачева са включени деца от подготвителни групи, 5-6г.възраст на ЦДГ и ученици от I клас - XII...

Преглед ⇒

Школа по изобразително изкуство с ръководител Вихрен Иванов е създадена през 2005г. към Центърa за работа с деца, гр.Силистра. От 2012/2013учебна година групи на Школата запазват дейността си, като преминават към ОДК, гр.Силистра. Школата по изобразително изкуство провежда обучение на деца и ученици по възрастов принцип и в учебни групи за : Рисуване и ...

Преглед ⇒

ТЕАТРАЛНО СТУДИО "АРТИСТИК"   Ръководител: Христо Христов Театрално студио "Артистик" е сформирано през 2014г. към ОДК, като са включени  ученици  - деца и младежи в две групи: - от ІІ до VІ клас - от VІІ до XІІ клас. В студио "Артистик"  се развиват  творческите  умения на учениците, предлагат се възможности за изява на индивидуалността, емоционалната...

Преглед ⇒