ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Литературен клуб

Ръководител Славянка Стоянова

Литературният клуб и Школата по български език са полезни форми на занимания с ученици, желаещи да обогатят знанията си по български език и литература. Заниманията допълват учебното съдържание от V до ХІІ клас.

Изградена е специална група за подготовка на седмокласници при кандидатстване в езикови и професионални гимназии след VІІ клас. Правят се съчинения-разсъждения, отговори на литературни въпроси, анализи, есета, трансформиращи преразкази, тестови задачи и индивидуални консултации. Най-много се набляга на решаване на тестове, които вече се налагат в училище като съвременна форма за оценка на знанията. Изучават се и различните литературни жанрове, правят се преразкази на непознат текст - сбит и подробен.

Правилата и правописът са задължение на всеки грамотен българин и за да е спокоен и уверен ученикът може да посещава заниманията по БЕЛ в ОДК.

Учениците от клуба участват със свои творби във всички обявени национални, регионални и общински конкурси. Заниманията се водят два пъти седмично в рамките на 2 учебни часа. Извънкласните занимания в клуба и школата обогатяват познанията на децата в областта на литературното творчество и формират в тях естетически вкус.

Без оценки, без изпитвания, без контролни. Достъпно, лесно и полезно!

Школите се ръководят от Славянка Стоянова - учител с опит и професионализъм.