ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Школа по изобразително и приложно изкуство

Ръководител Живка Ковачева

Клубът по изобразително изкуство и приложна етнография е създаден през 1994г. към Центъра за работа с деца /ЦРД и продължава дейността си в настоящия ОДК като Школа по изобразително и приложно изкуство.

В школата с преподавател Живка Ковачева са включени деца от подготвителни групи, 5-6г.възраст на ЦДГ и ученици от I клас - XII клас, разпределени в различни нива по степен на подготовка и възраст.

Участниците се обучават в направления графика , живопис , графити , приложна етнография. Изучават се разнообразни изобразителни и графични техники - акварел, пастел, темпера, монотипия, линогравюра, туш, въглен ;приложни техники като апликация, мозайка, колаж.

Детските творби намират изява в самостоятелни изложби, представяни са на конкурси, отличени са на призови места в регионални, национални, международни конкурси и пленери.

Заниманията разгръщат въображението и фантазията на децата и развиват индивидуалните им творчески умения.

В школите работят и се развиват талантливи деца от гр.Силистра, които са носители на награди от национални и международни конкурси :

  • златни медали, първи и специални награди от Гърция, Македония, Полша, Русия, Индия, Италия, Холандия.
  • призови награди от конкурси за детска рисунка на НДД, ОДК, фондации от София, Сунгурларе, Казанлък, Бургас, Благоевград, Силистра .

Занятията се провеждат в сградата на ОДК на улица "Добрич" №68а - зала 18, приложно изкуство

в Младежки дом - Великденско ателие за рисувани яйца