ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Школа баскетбол

Ръководители - Росица Атанасова, Светла Тодорова

Школата по баскетбол към ОДК съществува от 2012 година и е наследник на направление Баскетбол към Ученическа спортна школа, създадено през 1993 г.

Школата е изградена от 8 постоянни учебно-тренировъчни групи, в които тренират над 140 ученици от ІІІ до VІІІ клас , разпределени според възраст и пол - 4 групи момичета и 4 групи момчета. Групите са сформирани от всички училища на територията на град Силистра, като през ваканциите се провеждат занимания във временни групи. Заниманията с желаещите деца продължават и през лятото - баскетболът е включен в Програмата за лятна работа на ОДК "Детско лято".

Тренировките по баскетбол се водят от висококвалифицирани и с дългогодишен опит в областта на спорта треньори - Росица Атанасова / групи момичета/ и Светла Тодорова / групи момчета/.

В своята работа те прилагат индивидуален подход към всяко дете, използват иновационни методи на обучение, поддържат контакти с клубовете по баскетбол в цялата страна и допринасят за провеждането на много добре организиран и качествен тренировъчен процес.

На зонови и държавни първенства баскетболистите от групите на ОДК са в призовите места. Спортният път учениците от групите продължават в Баскетболен клуб "Доростол", гр.Силистра.

Заниманията по баскетбол осигуряват условия за правилно развитие на детския организъм, укрепване на здравето и закаляване, изграждане на двигателни навици и физически качества, личностно израстване. След завършване на тренировъчната дейност в клуба на ОДК много момичета и момчета продължават спортните занимания в професионални клубове в други градове на страната и чужбина.

Тренировъчните занимания се провеждат в спортна зала "Доростол" / манежа/ по график, определен в началото на учебната година.