ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Ръководители - Росица Атанасова, Светла Тодорова Школата по баскетбол към ОДК съществува от 2012 година и е наследник на направление Баскетбол към Ученическа спортна школа, създадено през 1993 г. Школата е изградена от 8 постоянни учебно-тренировъчни групи, в които тренират над 140 ученици от ІІІ до VІІІ клас , разпределени според възраст и пол - 4 гр...

Преглед ⇒

Ръководители - Руси Иванов, Веселин Стойчев Школата по футбол за деца и ученици, момчета, е сформирана през 2007г. към УСШ, гр.Силистра, като от м.септември 2012г. преминава в структурата на ОДК. Под мотото "Здрав дух в здраво тяло" през годините в учебните групи на школата тренират и се обучават много силистренски ученици, преминаващи постепенно към спо...

Преглед ⇒

Треньор ИЛИЯ НЕДКОВ Леката атлетика е царицата на спорта. Тя е в основата на всеки един спорт и развива основни качества, необходими за спорта - бързина, ловкост, издръжливост, сила, гъвкавост. Освен физическите качества, леката атлетика развива и качества, формиращи личностното развитие - упоритост, трудолюбие, постоянство, отговорност, организираност, с...

Преглед ⇒

Ръководител Ясен Неделчев Школата по плуване при ОДК - Силистра е продължител на традициите и историята на клуба по плуване, създаден към Ученическа спортна школа, гр.Силистра. Плуването е един от най- старите и популярни спортове в света ,а за Силистра като град намиращ се на брега на р.Дунав, се е утвърдил като предпочитан спорт, с традиции. Групите по...

Преглед ⇒

Ръководител : Галя Стоянова Кинезитерапия означава лечение чрез движение, в ОДК се предлагат занимания в учебни групи чрез програма от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания. В медицинскaта рехабилитация понятието Кинезитерапия доскоро бе известно като Лечебна физкултура или ЛФК. Може да проследим началото на Кинезитерапията във филосо...

Преглед ⇒

Ръководител Славянка Стоянова Литературният клуб и Школата по български език са полезни форми на занимания с ученици, желаещи да обогатят знанията си по български език и литература. Заниманията допълват учебното съдържание от V до ХІІ клас. Изградена е специална група за подготовка на седмокласници при кандидатстване в езикови и професионални гимназии сл...

Преглед ⇒

Балетна школа "Аксел" е създадена през 1995 година към Центъра за работа с деца - извънучилищно педагогическо учреждение в гр. Силистра. От 2012/2013 уч. година Балетната школа преминава в структурата на Обединен детски комплекс / ОДК, гр. Силистра. Ръководител на школа «Аксел» е Адриана Мумджиева, педагог, възпитаничка на школата и на Центъра за работа...

Преглед ⇒

Ръководител Живка Ковачева Клубът по изобразително изкуство и приложна етнография е създаден през 1994г. към Центъра за работа с деца /ЦРД и продължава дейността си в настоящия ОДК като Школа по изобразително и приложно изкуство. В школата с преподавател Живка Ковачева са включени деца от подготвителни групи, 5-6г.възраст на ЦДГ и ученици от I клас - XII...

Преглед ⇒

Школа по изобразително изкуство с ръководител Вихрен Иванов е създадена през 2005г. към Центърa за работа с деца, гр.Силистра. От 2012/2013учебна година групи на Школата запазват дейността си, като преминават към ОДК, гр.Силистра. Школата по изобразително изкуство провежда обучение на деца и ученици по възрастов принцип и в учебни групи за : Рисуване и ...

Преглед ⇒

ТЕАТРАЛНО СТУДИО "АРТИСТИК"   Ръководител: Христо Христов Театрално студио "Артистик" е сформирано през 2014г. към ОДК, като са включени  ученици  - деца и младежи в две групи: - от ІІ до VІ клас - от VІІ до XІІ клас. В студио "Артистик"  се развиват  творческите  умения на учениците, предлагат се възможности за изява на индивидуалността, емоционалната...

Преглед ⇒

Ръководител: Йорданка Маринова Екоклубът и клуб "Млад природозащитник" са основани през 1996 г. към ЦУТНТ и продължават занимания в ОДК, от 2012г. В кръжоци "Занимателна и приложна химия " към ОДК чрез интересното и занимателно занятие учениците навлизат в света на науката химия и научават много за приложението й в бита на хората. В групите участват уч...

Преглед ⇒