ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Протокол от литературен конкурс за стихотворение, разказ и есе – глобална тема “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР ”

ПРОТОКОЛ

 Днес 28.05.2019 г.

в съответствие със Статута на ХХVIІІ Международен екологичен форум "Сребърна 2019" и представените ученически творби за участие в литературен конкурс за стихотворение, разказ и есе - глобална тема "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР "

Жури в състав:

Председател: Адриана Мумджиева - филолог, учител в ОДК - Силистра

Членове:       Славянка Стоянова - филолог, зам.директор в ОДК - Силистра

                        Христо Христов  -учител театрално изкуство в ОДК - Силистра     

след като разгледа 180 творби на ученици, по жанрове стихотворения, разкази, есета и по възрастова група, отличи следните участници :

 

Възрастова група - I - IV кл.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място - Омая Иванова Матеева - 4 клас.,VІОУ " Иван Вазов" - Габрово

Първо място - Калоян Милков Хаджистойчев - 4 клас, ОУ"Елисавета Багряна" - Сливен

Второ място - Виктория Тодорова Митанова - 3 клас.,СУ " Н.Й.Вапцаров" - Силистра

Второ място - Дарина Николаева Николова - 4 клас

Трето място - Николай Милков Хаджистойчев  - 3 клас., ОУ"Елисавета Багряна" - Сливен

Трето място - Хавва Муса Арнауд - 4 клас, ОУ"Д.р Петър Берон"-с.Бирково,общ.Велинград

Поощрение  - Весела Цветанова Вълчева - 4 клас, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",с.Замфирово, общ.Берковица

Поощрение  - Галин Павлинов Иванов - 4 клас, ЦПЛР - ОДК - Шумен, УЛК "Сладкодумци"

РАЗКАЗ

Първо място - Ивет Николаева Колева - 4 клас., 2ОУ " Св.Паисий Хилендарски" - Раднево

Първо място - Искра Йорданова Йорданова - 3 клас, ЦПЛР - Г.Оряховица

Второ място - Елиф Мустафова Ефраимова - 3 клас, 2СУ "Проф.Никола Маринов"-Търговище

Второ място - Даниел Димитров Бояджиев - 4 клас, ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

 Трето място - Вая Василиу Нуси - 3 клас.,СУ " Св.Климент Охридски" - Добрич

Трето място - Грета Илкова Илиева - 3 клас, ЦПЛР - ЦУТНТ- Разград

Поощрение - Ива Ивова Трендафилова - 4 клас, НУ"Хаджи Генчо"- Тетевен, обл.Ловеч

 

Възрастова група - V - VІІ кл.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място - Виктория Пламенова Недялкова  - 7 клас.,СУ"М.Райкович"- Дряново

Първо място - Христофор Иванов Петков - 7 клас, ОУ"Ран Босилек" - Габрово

Второ място - Нурчин Айлединова Ибрямова  - 5 клас ,ЦПЛР - ОДК - Шумен, УЛК

"Сладкодумци"

Второ място - Онур Сардредин Галиб - 6 клас, ЦПЛР - ОДК - Шумен, УЛК "Сладкодумци"

Трето място - Александра Димитрова Иванова - 5 клас., ОУ"Димитър Благоев"" -

В.Търново

Поощрение - Калоян Стефанов Айранов - 7 клас, СУ"Алеко Константинов" - Сливен

 

РАЗКАЗ

Първо място - Божидара Мариянова Йотова - 5 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

Първо място - Касандра Пламенова Недялкова - 7 клас, СУ"М.Райкович"- Дряново

Второ място - Симона Василева Василева  - 6 клас, ОУ "Д.р Иван Селимински"- Сливен

Трето място -Гергана Василева Митевска  - 5 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

Трето място - Стелияна Байчева Железова - 5 клас, НЧ"Христо Ботев 1937"-Бургас,ЛФ"Фантазия"

 

ЕСЕ

Първо място - Александра Димитрова Иванова - 5 клас., ОУ"Димитър Благоев"" -В.Търново

Второ място - Калоян Стефанов Айранов - 7 клас, СУ"Алеко Константинов" - Сливен

Трето място - Виктория Пламенова Недялкова  - 7 клас.,СУ"М.Райкович"- Дряново

 

 Възрастова група - VІІІ - ХІІ кл.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място - Милица Ивайлова Иванова  - 8 клас.,ЦПЛР - ОДК - Варна, ЛК"Касталия"

Второ място - Василка Златкова Димитрова  - 8 клас., НПГВМ "Проф.д-р Д.Димов" -Ловеч

Второ място - Мирослава Красимирова Пенева - 9 клас, СУ"М.Райкович"- Дряново

Трето място - Добромира Християнова Миткова - 8 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"-Варна

Трето място - Ивана Димитрова - 11 клас, ЦПЛР - ОДК-Шумен, клуб "Журналист"

  

   РАЗКАЗ

Първо място - София Венелинова Бонева  - 11 клас.,АЕГ"Гео Милев" - Бургас

Второ място - Камелия Костантинова Лесичкова  - 9 клас., ПГТ"Д-р Петър Берон"-В.Търново

Второ място - Венцислав Николаев Колев - 8 клас, СУ"Емилиян Станев" - В.Търново

Трето място - Елисавета Кирилова Петрова  - 9 клас., ПГТ"Д-р Петър Берон"- В.Търново

 

ЕСЕ

Първо място - Деяна Мартинова Димитрова  - 8 клас.,ЦПЛР - ЦУТНТ - Разград, клуб"Слово"

Второ място - Боян Велиславов Пенев  - 8 клас., ЦПЛР - ОДК - Варна, ЛК"Касталия"

Трето място - Мартина Койчева - 8 клас, НПГВМ "Проф.д-р Д.Димов" - Ловеч

 

 

 

 

 

                                                                     КОМИСИЯ:

 

1. Адриана Мумджиева …………………………..

2.Славянка Стоянова …………………………

3.Христо Христов ……………………..

29.05.2019