ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Начало на учебната година в ОДК- Силистра

 ПОКАНА - ОДК

 На  1 октомври  започва новата учебна година в Центърът   за   подкрепа  за личностно развитие  - Обединен  детски  комплекс, гр.Силистра.   През 2018/2019 година  в общо 88 школи и клубове по интереси, от които 65 постоянни групи и 23 временни ваканционни групи, ще се обучават  950 деца и ученици.  Заниманията  на ОДК се провеждат в области на обучение Наука и технологии, Изкуства, Спорт.

Учебната година за ЦПЛР е с продължителност от 1 октомври до 31 август,  като през м.септември продължават срещи на  преподавателите  с деца,ученици и родители за  включване в групите по интереси, консултиране и подготовка за конкурси, състезания, фестивали.   

Групата на младите художници от Школата по изобразително изкуство с преподавател Живка Ковачева  проведе  първото  занятие  с организиране на пленер в с.Смилец ,  приемайки  любезната покана и домакинство в къщата за гости на Пламен Маринов, управител на книжарници "Везни-55" . На изложба в дворната площадка на ОДК те ще представят   своите  картини .

 Откриването на учебната  година  е  на 1 октомври,  с тържествена церемония в  ЦПЛР-ОДК, от 16.30 часа , след което  преподавателите  посрещат   деца  и ученици  в  учебните кабинети,  зали, ателиета и в плувния басейн , за първите часове от програмите за обучение  .

 

28.09.2018