ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

ПРОТОКОЛ от Международния екологичен форум “Сребърна 2020” за участие в литературен конкурс за стихотворение, разказ и есе – глобална тема “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР ”

                                ПРОТОКОЛ

 Днес 27.07.2020 г.

в съответствие със Статута на Международен екологичен форум "Сребърна 2020" и представените ученически творби за участие в литературен конкурс за стихотворение, разказ и есе - глобална тема "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР "

Жури в състав:

Председател: Ванушка Ангелова - филолог, старши учител

Членове:       Адриана Мумджиева - филолог, старши учител  в ОДК - Силистра

                        Христо Христов  -учител театрално изкуство в ОДК - Силистра     

след като разгледа 105 творби на ученици, по жанрове стихотворения, разкази, есета и по възрастова група, отличи следните участници :

 

Възрастова група - I - IV кл.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място - Любов Георгиева Пенева - 3 клас.,ЧОУ " Образователни технологий" -София

Второ място - Митко Георгиев Николов - 4 клас, ОУ"Отец Паисий" - с.Долно Комарци, обл. Софийска

Трето място - Надежда Тодорова Попова - 1 клас.,VІ ОУ " Иван Вазов" - Габрово

Поощрение - Памела Станиславова Енева  - 4 клас., СУ"Н.Й. Вапцаров" - Силистра

 

РАЗКАЗ

Първо място - Елена Любомирова Добрева - 3 клас., ЦПЛР - ОДК, ЛК"Касталия"-  -Варна

Второ място - Яна Смиленова Атанасова - 4 клас, 1 ОУ "Христо Ботев"- Търговище

Трето място - Юлиян Мирославов Василев - 2 клас., ЦПЛР - ОДК, ЛК"Касталия"-  -Варна

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Виолета Любомирова Петкова - 4 клас, ЦПЛР - ОДК - Тетевен

  

Възрастова група - V - VІІ кл.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място - Лора Стоянова Алекова  - 5 клас., ЦПЛР - ОДК - Тетевен

Второ място - Соня Валентинова Генова  - 6 клас , ЧОУ "Мария Монтесори" - Добрич

Трето място - Магдалена Илиянова Енчева - 6 клас., СУ "Христо Ботев" - Кубрат

 

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Славея Светославова Минчева - 5 клас, ЦПЛР - ОДК, ЛК"Касталия"-Варна

 

РАЗКАЗ

Първо място - Даниел Димитров Бояджиев - 5 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

Първо място - Георги Валентинов Тодоров - 7 клас, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" - Габрово

 Второ място - Ирем Недим Расимова  - 7 клас, СУ "Христо Ботев" -с. Сеслав, Кубрат

Трето място -Божидара Мариянова Йотова  - 6 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

 

ЕСЕ

 

Първо място - Йоанна Стефанова Николова - 7 клас., 1 ОУ "Христо Ботев"- Търговище

Второ място - Ивет Николаева Колева - 5 клас, 2 ОУ"Св. Паисий Хилендарски" - Раднево

Трето място - Нора Миленова Михайлова  - 6 клас.,СУ"Христо Ботев"- Кубрат

Поощрение - Диляра Нихат Юсеин  - 6 клас.,ОУ"Стефан Караджа"- с. Цар Самуил, Тутракан

 

Възрастова група - VІІІ - ХІІ кл.

 

СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място - Виктория Пламенова Недялкова  - 8 клас., НЧ"Дряновска пробуда"- Дряново

Второ място - Борислава Бориславова Пейчева  - 11 клас., АЕГ"Гео Милев"- Русе

Второ място - Катерина Ивайлова  Пламенова - 11 клас, ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"-Варна

Трето място - Росица Петкова Иванова - 10 клас., ПАГ"Н.Й.Вапцаров"- гр.Бяла Слатина

Трето място - Касандра Пламенова Недялкова - 8 клас, НЧ"Дряновска пробуда"- Дряново  

 

   РАЗКАЗ

Първо място - Катерина Светославова Добрева  - 11 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

Второ място - Маргарита Иванова Славова  - 11 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"-Варна

Трето място -Милица Ивайлова Иванова- 9 клас., ЦПЛР-ОДК, ЛК"Касталия"- Варна

 

 

ЕСЕ

 

Първо място -Мария Людмилова Тодорова- 9 клас., ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца

Второ място -Мишел Пламенова Петрова  - 10 клас., НПГВМ"Проф.д-р Димитър Димов"- Ловеч

Трето място - Моника Ивайлова Великова - 8 клас, ПГТ "Иван П.Павлов" - Русе

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Десислава Петрова Костадинова - 10 клас, МГ"Акад.Кирил Попов"-Пловдив

 

 

03.08.2020