ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

На основание Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването,изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 /18.12.2020 г.,т.1а,т.4 и  Заповед № Р-09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието Допускат се индивидуални присъствени посещения в ЦПЛР - ОДК , като занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството н...

Преглед ⇒ | 08.01.2021

Уважаеми ученици и родители,  от 29.10.2020 г. до 11.10.2020 г. включително Педагогически специалисти  от направления "Науки и технологии" и "Изкуства"  преминатват към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на обучение в електронна среда от разстояние на учениците, на които преподават. Педагогически специалисти  от направ...

Преглед ⇒ | 29.10.2020

Започва новата учебна 2020/2021 година в ЦПЛР - ОДК

Преглед ⇒ | 21.09.2020

Уважаеми родители, деца и ученици! Започва записването в школите, клубовете и съставите на ЦПЛР- ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - Силистра за учебната 2020 / 2021 година. Всички, които желаят да се включат в дейностите на ЦПЛР- ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - Силистра през учебната 2020/2021 година следва да попълнят заявление по образец. Заявление по образец може д...

Преглед ⇒ | 08.09.2020

                          ПРОТОКОЛ   Днес 27.07.2020 г.в съответствие със Статута на  Международен екологичен форум "Сребърна 2020" и представените рисунки  за участие в национален конкурс за ДЕТСКА РИСУНКА  "  ПЛАНЕТАТА  ЗЕМЯ  -  БЕЗЦЕНЕН  ДАР  " Жури в състав: Председател: Елена Маркарян - художник,  Членове: Вихрен  Иванов - художник, старши учител и...

Преглед ⇒ | 03.08.2020

                                ПРОТОКОЛ  Днес 27.07.2020 г. в съответствие със Статута на Международен екологичен форум "Сребърна 2020" и представените ученически творби за участие в литературен конкурс за стихотворение, разказ и есе - глобална тема "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " Жури в състав: Председател: Ванушка Ангелова - филолог, старши учител Ч...

Преглед ⇒ | 03.08.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ  И УЧЕНИЦИ, Във връзка с въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID - 19, част от изявите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 не бяха реализирани. Съгласно заповед №РД09-1324/11.06.2020 г. на мин...

Преглед ⇒ | 25.06.2020

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,  СЛЪНЧЕВИ  ДЕЦА!  ЧЕСТИТ 1-ВИ ЮНИ! Уважаеми родители, скъпи деца!  С радост искаме да ви съобщим, че от 01.06.2020г. ЦПЛР - ОДК , СИЛИСТРА възобновява всички занимания по интереси.                      Ще бъдат спазени всички санитарно-хигиенни  мерки и указания.                   Можете да се свържете с преподавателите                з...

Преглед ⇒ | 01.06.2020

Благодарим Ви за доверието към институцията на ЦПЛР - ОДК, за уважението към преподавателите на нашите деца! Директор ЦПЛР - ОДК: Гинка Вандева

Преглед ⇒ | 21.05.2020