ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

одк силистра

ЦПЛР - ОДК, СИЛИСТРА
полезен избор за свободното време на деца, ученици и младежи от община Силистра

Обединеният детски комплекс в град Силистра е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Предлага дейности в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството, спорта, организира учебни групи, състезания и конкурси за свободното време на учениците.

ОДК е създаден в изпълнение на Заповед №РД-14-99 / 4 юли 2012 г. на министър Сергей Игнатов на МОМН. Комплексът функционира от 01.09.2012 г., като обединява и се явява правоприемник на дейностите на съществувалите извънучилищни педагогически учреждения Център за работа с деца - град Силистра ул."Симеон Велики" №135, Център за ученическо, техническо и научно творчество - град Силистра ул. "Добрич" №68а и Ученическа спортна школа - град Силистра ,ул. "Богдан войвода" №10.

Стратегическа цел на ОДК-Силистра
Утвърждаване на Обединения детски комплекс като институция за стимулиране, подкрепа и изява на творческите способности и познавателните интереси на подрастващите деца и ученици от община Силистра.

Задачи на ОДК-Силистра
Предоставяне на условия за учениците от община Силистра за допълнително образование и възпитание, овладяване на умения и компетенции за успешна реализация в съответствие с европейските стандарти на образование, работа и живот.
Осигуряване на диференцирана индивидуална грижа за личностно развитие на подрастващите чрез занимания в клубните форми на ОДК.
Педагогическа подкрепа и защита на правата на деца и ученици за достъп до клубове, конкурси, инициативи и мерки за стимулиране.

Дейностите в ОДК са организирани в 3 направления, в постоянни и временни учебни групи, клубове, школи, секции:

  • Наука, техникаи технологии -"Млад природозащитник", Екоклуб "Пеликан", "Химия и здраве", "Занимателна химия","Приложна химия", "Приятели на природата", "Математика"; Английски език,
  • Спорт - школа Футбол - групи момичета и момчета; школа Баскетбол - групи момчета; школа Плуване; школа Лека атлетика; групи Лечебна гимнастика; групи Тенис на корт;
  • Изкуства - Балетна школа "Аксел", Театрална студия "АРТИСТИК"; Школи Изобразително и приложно изкуство; клуб "Графити", клуб "Компютърна графика"; клуб "История на света в картини"; школа "Графика-живопис";

ОДК стопанисва и развива дейност в предоставената база общинска публична собственост:

  • Сграда с оборудвани учебни зали и открита дворна площадка, ул. "Добрич" 68а;
  • Закрит плувен басейн, ул."Богдан войвода" 10;
  • Спортна площадка с тенис корт, ул. "Богдан войвода" 10;
  • Репетиционни зали, салон и сцена в сграда на Младежки дом.

За осъществяване на образователните дейности, ОДК разполага с оборудвани зали по направления - кабинети по екология, химия, биология,   ателиета по изобразително и приложно изкуство, балетна зала, театрално студио, конферентна зала, зрителна зала и сцена, закрит плувен басейн, спортна площадка за тенис и съвременна дидактическа база с електронно разработени уроци, преносими компютри, мултимедийни проектори, видео и озвучителна техника, спортно оборудване.

В ОДК са организирани образователни занимания и надграждащо обучение от педагогически екип с квалифицирани, утвърдени специалисти в направленията на дейност Наука и техника, Изкуства, Спорт. Възпитаниците на ОДК традиционно се класират на призови места в международни, национални, областни ученически конкурси и общински състезания.

Преподаватели по направления - Йорданка Маринова, Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева,Христо Христов, Росица Атанасова, Ясен Неделчев, Галя Стоянова, Живка Ковачева, Вихрен Иванов,  Веселин Стойчев, Илия Недков, Нели Стоянова
Заместник директори -  Руси Иванов
Директор - Гинка Вандева

ОДК е домакин на Международен екологичен форум "Сребърна" за еко-проекти; на Международен конкурс за рисунки и литературно творчество на екологична тематика "Земята наш дом".

ОДК организира самостоятелни продукции на клубната си дейност чрез традиционни изложби - базар на детско приложно изкуство"Никулден", "Цветя за мама ","Пролетна импресия"; самостоятелни спектакли "Коледна феерия", "Театрална сцена", "С магията на танца" честване на Деня на детето 1 юни, Деня на планетата Земя, експедиции в дните на ваканции, деня на р. Дунав, празнични прояви на гр.Силистра.

Клубовете при ОДК партнират с педагози от училищата в община Силистра и представят дейността си по време на общоучилищни чествания, рецитаторски конкурс, инициативи и юбилеи.

ОДК партнира на община Силистра:

  • при организиране на общински ученически състезания по спортове - баскетбол, плуване, футбол;
  • при подготвяне на детски и младежки празнични сцени за деня на Силистра, за 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, за коледни и великденски ателиета с ученици, летни занимания с групи деца; при провеждане на международен детски танцов фестивал "Утрешният мир започва с днешното приятелство" в гр.Силистра.

ОДК партнира на РУО - Силистра при провеждане на регионални ученически конкурси, пленери, национални изложения на ученическо творчество.

ОДК е отворена врата за деца, ученици и младежи от община Силистра, на различна възраст, от различни училища и групи, обединени от общи интереси в областта на науката, изкуствата и спорта.

В ОДК е осигурен свободен избор и достъп в постоянни, временни и ваканционни учебни групи, като формата и вида на заниманията се определят от заявените желания и чрез анкети с ученици, родители, местна общност.

Мисията на Обединен детски комплекс - Силистра е да бъде полезен и предпочитан Център за личностна подкрепа, с престижно място в педагогическото и обществено пространство като Център за обща подкрепа за личностно израстване и развитие на творческите заложби на подрастващите деца и ученици, като активен пълноправен участник в обществения живот на община Силистра.